Przejdź do treści

Spółka

Zarząd

Prezes Zarządu – Mariusz Saratowicz 


Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Badura
V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Michalik
Sekretarz Rady Nadzorczej – Ilona Saratowicz

 


Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Rodzaj akcji Udział w Kapitale Zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Śląskie Towarzystwo Sportowe
w Katowicach
A 100000 Zwykłe 20% 100.000 20%
INGREM Sp. z o.o. B 100000 Zwykłe 20% 100.000 20%
INGREM Sp. z o.o. C 300000 Zwykłe 60% 300.000 60%

Informacje o spółce

SILPORT Spółka Akcyjna

 

Adres siedziby:

ul. Ceglana 67

40-514 Katowice

NIP: 954-271-28-71

 

KRS: 0000762884

Rejestr prowadzi: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS

 

Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (wpłacony w całości)